2/16  Washington @ Sacramento State 6 pm

2/17  Washington @ Sacramento State 3 pm

2/18  Washington @ Sacramento State 2 pm

2/19  Washington @ Sacramento State 1 pm

2/23  UC Riverside @ Washington 6 pm

2/24  UC Riverside @ Washington DH 2 pm

2/25  UC Riverside @ Washington 1 pm

3/2  Michigan State vs. Washington (Minneapolis, Minn.) 3 pm

3/3  Washington @ Minnesota 7 pm

3/4  Illinois vs. Washington (Minneapolis, Minn.) 2 pm

3/6  Seattle @ Washington 6 pm

3/9  Illinois State @ Washington 6 pm

3/10  Illinois State @ Washington 2 pm

3/11  Illinois State @ Washington 1 pm

3/12  Illinois State @ Washington 6 pm

3/16 * Arizona @ Washington 6 pm

3/17 * Arizona @ Washington 2 pm

3/18 * Arizona @ Washington 1 pm

3/23 * Washington @ Oregon State 7 pm

3/24 * Washington @ Oregon State 1:35 pm

3/25 * Washington @ Oregon State 3 pm

3/29 * Washington @ USC 6 pm

3/30 * Washington @ USC 6 pm

3/31 * Washington @ USC 2 pm

4/2  Washington @ San Diego State 1 pm

4/6  East Carolina @ Washington 6 pm

4/7  East Carolina @ Washington DH 2 pm

4/10  Gonzaga @ Washington 6 pm

4/11  Gonzaga @ Washington 5 pm

4/13 * Oregon @ Washington 4 pm

4/14 * Oregon @ Washington 2 pm

4/15 * Oregon @ Washington 2 pm

4/17  Washington @ Seattle 5 pm

4/20 * Washington @ California 7 pm

4/21 * Washington @ California 4 pm

4/22 * Washington @ California 12 pm

4/23 * UTRGV @ Washington 6 pm

4/27 * Washington State @ Washington 7 pm

4/28 * Washington State @ Washington 7 pm

4/29 * Washington State @ Washington 1 pm

5/4 * Washington @ Arizona State 6:30 pm

5/5 * Washington @ Arizona State 6:30 pm

5/6 * Washington @ Arizona State 12:30 pm

5/11 * UCLA @ Washington 6 pm

5/12 * UCLA @ Washington 2 pm

5/13 * UCLA @ Washington 1 pm

5/15  Portland @ Washington 6 pm

5/17 * Washington @ Utah 11:30 am

5/18 * Washington @ Utah 11:30 am

5/19 * Washington @ Utah 11:30 am

5/24 * Stanford @ Washington 7 pm

5/25 * Stanford @ Washington 7 pm

5/26 * Stanford @ Washington 3 pm

About The Author Phil Stanton