2/16  Oklahoma State @ Texas State 6 pm

2/17  Oklahoma State @ Texas State 4 pm

2/18  Oklahoma State @ Texas State 1 pm

2/20  Oral Roberts @ Oklahoma State 4 pm

2/23  Marist @ Oklahoma State 4 pm

2/24  Marist @ Oklahoma State 2 pm

2/25  Marist @ Oklahoma State 1 pm

2/27  Little Rock @ Oklahoma State 4 pm

2/28  Little Rock @ Oklahoma State 4 pm

3/2  Oklahoma State @ Arizona State

3/3  Oklahoma State @ Arizona State

3/4  Oklahoma State @ Arizona State

3/7  Oklahoma State @ Missouri State 3 pm

3/9  Eastern Michigan @ Oklahoma State 4 pm

3/10  Eastern Michigan @ Oklahoma State 2 pm

3/11  Eastern Michigan @ Oklahoma State 1 pm

3/13  Dallas Baptist @ Oklahoma State 4 pm

3/16  Seton Hall @ Oklahoma State 6:30 pm

3/17  Missouri State @ Oklahoma State 6 pm

3/18  Seton Hall @ Oklahoma State 1 pm

3/20  Oklahoma State @ Central Arkansas 6 pm

3/23 * Oklahoma State @ Texas

3/24 * Oklahoma State @ Texas

3/25 * Oklahoma State @ Texas

3/27  Oklahoma State @ Oklahoma 6:30 pm

3/30 * TCU @ Oklahoma State 6:30 pm

3/31 * TCU @ Oklahoma State 3 pm

4/1 * TCU @ Oklahoma State 1 pm

4/3  Oklahoma State @ Wichita State 6 pm

4/6 * Oklahoma State @ Kansas State 6:30 pm

4/7 * Oklahoma State @ Kansas State 2 pm

4/8 * Oklahoma State @ Kansas State 1 pm

4/10  Wichita State @ Oklahoma State 6 pm

4/13 * Oklahoma State @ West Virginia 6:30 pm

4/14 * Oklahoma State @ West Virginia 4 pm

4/15 * Oklahoma State @ West Virginia 1 pm

4/17  Oral Roberts @ Oklahoma State 6:30 pm

4/20 * Kansas @ Oklahoma State 6:30 pm

4/21 * Kansas @ Oklahoma State 3 pm

4/22 * Kansas @ Oklahoma State 1 pm

4/24  Oklahoma State @ Dallas Baptist 6:30 pm

4/27 * Oklahoma vs. Oklahoma State (Oklahoma City, Okla.) 7 pm

4/28 * Oklahoma vs. Oklahoma State (Tulsa, Okla.) 7 pm

4/29 * Oklahoma vs. Oklahoma State (Tulsa, Okla.) 2 pm

5/1  Oklahoma State @ Oral Roberts

5/4  Oklahoma State @ Iowa 6 pm

5/5  Oklahoma State @ Iowa 2 pm

5/6  Oklahoma State @ Iowa 1 pm

5/11 * Oklahoma State @ Baylor 6:35 pm

5/12 * Oklahoma State @ Baylor 3 pm

5/13 * Oklahoma State @ Baylor 1 pm

5/17 * Texas Tech @ Oklahoma State 6:30 pm

5/18 * Texas Tech @ Oklahoma State 3 pm

5/19 * Texas Tech @ Oklahoma State 1 pm

About The Author Phil Stanton