2/16  Northwestern vs. Omaha (Glendale, Ariz.) 6 pm

2/17  Northwestern vs. Omaha DH (Glendale, Ariz.) 1 pm

2/18  Northwestern vs. Omaha (Glendale, Ariz.) 1 pm

2/23  Northwestern @ Kansas 3 pm

2/24  Northwestern @ Kansas 2 pm

2/25  Northwestern @ Kansas 1 pm

3/2  Northwestern @ Texas

3/3  Northwestern @ Texas

3/4  Northwestern @ Texas

3/6  Northwestern @ UIC 5:30 pm

3/10  MacMurray @ Northwestern 2 pm

3/11  Judson @ Northwestern 2 pm

3/16  Northwestern @ Central Michigan DH 11:30 am

3/17  Northwestern @ Central Michigan 1 pm

3/23 * Illinois @ Northwestern 3 pm

3/24 * Illinois @ Northwestern 2 pm

3/25 * Illinois @ Northwestern 1 pm

3/27  Northwestern @ Chicago State 3 pm

3/30 * Northwestern @ Maryland 6:30 pm

3/31 * Northwestern @ Maryland 2 pm

4/1 * Northwestern @ Maryland 1 pm

4/3  UIC @ Northwestern 3 pm

4/6 * Michigan @ Northwestern 3 pm

4/7 * Michigan @ Northwestern 2 pm

4/8 * Michigan @ Northwestern 1 pm

4/11  Northwestern @ Notre Dame 6 pm

4/13 * Northwestern @ Indiana 6 pm

4/14 * Northwestern @ Indiana 2 pm

4/15 * Northwestern @ Indiana 1 pm

4/17  Milwaukee @ Northwestern 3:30 pm

4/20 * Michigan State @ Northwestern 3:30 pm

4/21 * Michigan State @ Northwestern 2 pm

4/22 * Michigan State @ Northwestern 1 pm

4/24  Northwestern @ UIC 6 pm

4/27 * Northwestern @ Penn State 6:30 pm

4/28 * Northwestern @ Penn State 3 pm

4/29 * Northwestern @ Penn State 12:30 pm

5/1  Chicago State @ Northwestern 3:30 pm

5/2  Northwestern @ Western Michigan 3 pm

5/4 * Northwestern @ Purdue 6 pm

5/5 * Northwestern @ Purdue 6 pm

5/6 * Northwestern @ Purdue 1 pm

5/11 * Iowa @ Northwestern 3:30 pm

5/12 * Iowa @ Northwestern 2 pm

5/13 * Iowa @ Northwestern 1 pm

5/15  Notre Dame @ Northwestern 6 pm

5/17  Belmont @ Northwestern 3:30 pm

5/18  Belmont @ Northwestern 3:30 pm

5/19  Belmont @ Northwestern 1 pm

About The Author Phil Stanton