2/16  Rutgers @ Miami (Fla.) 7 pm

2/17  Rutgers @ Miami (Fla.) 7 pm

2/18  Rutgers @ Miami (Fla.) 1 pm

2/21  Missouri @ Miami (Fla.) 6 pm

2/23  Florida @ Miami (Fla.) 7 pm

2/24  Florida @ Miami (Fla.) 7 pm

2/25  Florida @ Miami (Fla.) 12 pm

2/28  Miami (Fla.) @ FAU 6:30 pm

3/2  Maine @ Miami (Fla.) 7 pm

3/3  Maine @ Miami (Fla.) DH 3 pm

3/4  Maine @ Miami (Fla.) 1 pm

3/7  Miami (Fla.) @ FIU 7 pm

3/9 * Notre Dame @ Miami (Fla.) 7 pm

3/10 * Notre Dame @ Miami (Fla.) 7 pm

3/11 * Notre Dame @ Miami (Fla.) 1 pm

3/14  Miami (Fla.) @ UCF 6:30 pm

3/16 * Miami (Fla.) @ Duke 6 pm

3/17 * Miami (Fla.) @ Duke 1 pm

3/18 * Miami (Fla.) @ Duke 1 pm

3/21  FAU @ Miami (Fla.) 6 pm

3/23 * Virginia @ Miami (Fla.) 7 pm

3/24 * Virginia @ Miami (Fla.) 7 pm

3/25 * Virginia @ Miami (Fla.) 1 pm

3/28  Miami (Fla.) @ Florida Gulf Coast 6:30 pm

3/30 * Miami (Fla.) @ Georgia Tech

3/31 * Miami (Fla.) @ Georgia Tech

4/1 * Miami (Fla.) @ Georgia Tech

4/4  FAU @ Miami (Fla.) 6 pm

4/6 * North Carolina @ Miami (Fla.) 7 pm

4/7 * North Carolina @ Miami (Fla.) 7 pm

4/8 * North Carolina @ Miami (Fla.) 1 pm

4/11  UCF @ Miami (Fla.) 6 pm

4/13 * Miami (Fla.) @ Clemson 6:30 pm

4/14 * Miami (Fla.) @ Clemson 5 pm

4/15 * Miami (Fla.) @ Clemson 1 pm

4/18  FGCU @ Miami (Fla.) 6 pm

4/20 * Pittsburgh @ Miami (Fla.) 7 pm

4/21 * Pittsburgh @ Miami (Fla.) 7 pm

4/22 * Pittsburgh @ Miami (Fla.) 1 pm

4/25  FIU @ Miami (Fla.) 6 pm

4/27 * Miami (Fla.) @ Florida State 6 pm

4/28 * Miami (Fla.) @ Florida State 6 pm

4/29 * Miami (Fla.) @ Florida State 1 pm

5/4  Bethune-Cookman @ Miami (Fla.) 7 pm

5/5  Bethune-Cookman @ Miami (Fla.) 7 pm

5/6  Bethune-Cookman @ Miami (Fla.) 1 pm

5/9  FGCU @ Miami (Fla.) 7 pm

5/11 * Miami (Fla.) @ Virginia Tech 6 pm

5/12 * Miami (Fla.) @ Virginia Tech 3 pm

5/13 * Miami (Fla.) @ Virginia Tech 1 pm

5/15  Stetson @ Miami (Fla.) 7 pm

5/17 * Boston College @ Miami (Fla.) 7 pm

5/18 * Boston College @ Miami (Fla.) 7 pm

5/19 * Boston College @ Miami (Fla.) 1 pm

About The Author Phil Stanton