2/16  Bryant @ Arizona 6 pm

2/17  Bryant @ Arizona 6 pm

2/18  Bryant @ Arizona 12 pm

2/21  Arizona vs. Arkansas (San Diego, Calif.) 7 pm

2/23  Arizona @ San Diego State 6 pm

2/24  Arizona vs. Michigan (San Diego, Calif.) 1 pm

2/25  Arizona @ San Diego 2 pm

2/27  New Mexico State @ Arizona 6 pm

3/2  Arizona @ Minnesota 7 pm

3/3  Arizona vs. Illinois (Minneapolis, Minn.) 3 pm

3/4  Arizona vs. Michigan State (Minneapolis, Minn.) 10 am

3/6  San Diego State @ Arizona 6 pm

3/9  North Dakota State @ Arizona 6 pm

3/10  North Dakota State @ Arizona 2 pm

3/11  North Dakota State @ Arizona 1 pm

3/13  Arizona @ Arizona State 7 pm

3/16 * Arizona @ Washington 6 pm

3/17 * Arizona @ Washington 2 pm

3/18 * Arizona @ Washington 1 pm

3/20  New Mexico State @ Arizona 6 pm

3/23 * Washington State @ Arizona 6 pm

3/24 * Washington State @ Arizona 6 pm

3/25 * Washington State @ Arizona 1 pm

3/29  Nicholls @ Arizona 6 pm

3/30  Nicholls @ Arizona 6 pm

3/31  Nicholls @ Arizona 1 pm

4/2  Arizona @ New Mexico 6 pm

4/6 * Oregon State @ Arizona 7 pm

4/7 * Oregon State @ Arizona 7 pm

4/8 * Oregon State @ Arizona 12 pm

4/10  Arizona @ Grand Canyon 7 pm

4/13 * Arizona @ USC 6 pm

4/14 * Arizona @ USC 1 pm

4/15 * Arizona @ USC 1 pm

4/17  BYU @ Arizona 6 pm

4/20 * Stanford @ Arizona 7 pm

4/21 * Stanford @ Arizona 7 pm

4/22 * Stanford @ Arizona 12 pm

4/27 * Arizona @ Utah 6 pm

4/28 * Arizona @ Utah 1 pm

4/29 * Arizona @ Utah 1 pm

4/30  Arizona @ Utah Valley 7 pm

5/3 * UCLA @ Arizona 6 pm

5/4 * UCLA @ Arizona 7 pm

5/5 * UCLA @ Arizona 3:30 pm

5/8  Grand Canyon @ Arizona 6 pm

5/11 * Arizona @ California 7 pm

5/12 * Arizona @ California 6 pm

5/13 * Arizona @ California 1 pm

5/14  Arizona @ Sacramento State 6 pm

5/17 * Arizona State @ Arizona 6 pm

5/18 * Arizona State @ Arizona 7 pm

5/19 * Arizona State @ Arizona 4:30 pm

5/24 * Arizona @ Oregon 7 pm

5/25 * Arizona @ Oregon 7 pm

5/26 * Arizona @ Oregon 3 pm

About The Author Phil Stanton