2/17 Washington State @ Sacramento State 6 pm
2/18 Washington State @ Sacramento State 6 pm
2/19 Washington State @ Sacramento State 2 pm
2/20 Washington State @ Sacramento State 6 pm
2/24 Washington State @ Loyola Marymount 6 pm
2/25 Washington State @ Loyola Marymount 6 pm
2/26 Washington State @ Loyola Marymount 1 pm
2/27 Washington State @ Loyola Marymount 6 pm
3/3 Stephen F. Austin @ Washington State
3/4 Stephen F. Austin @ Washington State DH
3/5 Stephen F. Austin @ Washington State
3/9 Utah Valley @ Washington State
3/10 Utah Valley @ Washington State
3/11 Utah Valley @ Washington State
3/12 Utah Valley @ Washington State
3/15 Washington State @ Long Beach State
3/17 Washington State @ USC
3/18 Washington State @ USC
3/19 Washington State @ USC
3/24 CSUN @ Washington State
3/25 CSUN @ Washington State
3/26 CSUN @ Washington State
3/27 CSUN @ Washington State
3/31 * Washington State @ California
4/1 * Washington State @ California
4/2 * Washington State @ California
4/3 Washington State @ Pacific
4/7 * Arizona @ Washington State
4/8 * Arizona @ Washington State
4/9 * Arizona @ Washington State
4/13 * Washington State @ Arizona State
4/14 * Washington State @ Arizona State
4/15 * Washington State @ Arizona State
4/17 Washington State @ Gonzaga 6 pm
4/21 * Washington @ Washington State
4/22 * Washington @ Washington State
4/23 * Washington @ Washington State
4/25 Gonzaga @ Washington State
4/27 * Washington State @ Utah
4/28 * Washington State @ Utah
4/29 * Washington State @ Utah
5/5 * Oregon @ Washington State
5/6 * Oregon @ Washington State
5/7 * Oregon @ Washington State
5/12 * UCLA @ Washington State
5/13 * UCLA @ Washington State
5/14 * UCLA @ Washington State
5/16 Washington State @ Gonzaga 6 pm
5/19 * Washington State @ Oregon State
5/20 * Washington State @ Oregon State
5/21 * Washington State @ Oregon State
5/26 * Stanford @ Washington State
5/27 * Stanford @ Washington State
5/28 * Stanford @ Washington State

 

About The Author Phil Stanton