2/17 Texas Southern @ UT Rio Grande Valley 7 pm
2/18 Texas Southern @ UT Rio Grande Valley DH 12 pm
2/19 Texas Southern @ UT Rio Grande Valley 12 pm
2/24 Prairie View A&M @ UT Rio Grande Valley 7 pm
2/25 Prairie View A&M @ UT Rio Grande Valley DH 12 pm
2/26 Prairie View A&M @ UT Rio Grande Valley 12 pm
2/28 UT Rio Grande Valley @ Houston 6:30 pm
3/3 Lamar @ UT Rio Grande Valley 7 pm
3/4 Lamar @ UT Rio Grande Valley 2 pm
3/5 Lamar @ UT Rio Grande Valley 12 pm
3/7 UT Rio Grande Valley @ Texas A&M 6:30 pm
3/8 UT Rio Grande Valley @ Texas A&M 3 pm
3/10 Texas A&M-Corpus Christi @ UT Rio Grande Valley 7 pm
3/11 Texas A&M-Corpus Christi @ UT Rio Grande Valley 6 pm
3/12 Texas A&M-Corpus Christi @ UT Rio Grande Valley 12 pm
3/14 Arlington Baptist @ UT Rio Grande Valley 7 pm
3/15 Arlington Baptist @ UT Rio Grande Valley 7 pm
3/17 Buffalo @ UT Rio Grande Valley 7 pm
3/18 Buffalo @ UT Rio Grande Valley 6 pm
3/19 Buffalo @ UT Rio Grande Valley 12 pm
3/20 Buffalo @ UT Rio Grande Valley 7 pm
3/22 UT Rio Grande Valley @ Texas
3/24 * Utah Valley @ UT Rio Grande Valley 7 pm
3/25 * Utah Valley @ UT Rio Grande Valley 6 pm
3/26 * Utah Valley @ UT Rio Grande Valley 12 pm
3/28 UT Rio Grande Valley @ TCU 6:30 pm
3/29 UT Rio Grande Valley @ TCU 6:30 pm
3/31 * UT Rio Grande Valley @ CSU Bakersfield 6 pm
4/1 * UT Rio Grande Valley @ CSU Bakersfield 6 pm
4/2 * UT Rio Grande Valley @ CSU Bakersfield 12 pm
4/5 UT Rio Grande Valley @ Texas State 6 pm
4/7 * UT Rio Grande Valley @ New Mexico State 6 pm
4/8 * UT Rio Grande Valley @ New Mexico State 2 pm
4/9 * UT Rio Grande Valley @ New Mexico State 12 pm
4/11 UT Rio Grande Valley @ Incarnate Word 6:30 pm
4/13 * Seattle @ UT Rio Grande Valley 7 pm
4/14 * Seattle @ UT Rio Grande Valley 6 pm
4/15 * Seattle @ UT Rio Grande Valley 12 pm
4/18 UT Rio Grande Valley @ Texas A&M-Corpus Christi 7 pm
4/21 * UT Rio Grande Valley @ Grand Canyon 7 pm
4/22 * UT Rio Grande Valley @ Grand Canyon 2 pm
4/23 * UT Rio Grande Valley @ Grand Canyon 12 pm
4/26 Incarnate Word @ UT Rio Grande Valley 7 pm
4/28 * Chicago State @ UT Rio Grande Valley 7 pm
4/29 * Chicago State @ UT Rio Grande Valley 6 pm
4/30 * Chicago State @ UT Rio Grande Valley 12 pm
5/2 Texas A&M-Corpus Christi @ UT Rio Grande Valley 7 pm
5/12 * Northern Colorado @ UT Rio Grande Valley 7 pm
5/13 * Northern Colorado @ UT Rio Grande Valley 6 pm
5/14 * Northern Colorado @ UT Rio Grande Valley 12 pm
5/18 * UT Rio Grande Valley @ Sacramento State 6 pm
5/19 * UT Rio Grande Valley @ Sacramento State 6 pm
5/20 * UT Rio Grande Valley @ Sacramento State 12 pm

 

About The Author Phil Stanton