2/17 Northern Illinois vs. South Dakota State (Phoenix, Ariz.) 11 am
2/18 Chicago State vs. South Dakota State (Phoenix, Ariz.) 11 am
2/18 Northern Illinois vs. South Dakota State (Phoenix, Ariz.) 3 pm
2/19 Chicago State vs. South Dakota State (Phoenix, Ariz.) 10 am
2/24 CCSU vs. South Dakota State (Del Ray Beach, Fl.) 11 am
2/25 Maine vs. South Dakota State (Del Ray Beach, Fl.) 11 am
2/25 CCSU vs. South Dakota State (Del Ray Beach, Fl.) 3 pm
2/26 Maine vs. South Dakota State (Del Ray Beach, Fl.) 11 am
3/6 South Dakota State vs. Waldorf (Minneapolis) 9:30 pm
3/7 South Dakota State @ Minnesota 6 pm
3/8 Minnesota-Crookston vs. South Dakota State (Minneapolis) 7 am
3/10 South Dakota State @ Oklahoma State 4 pm
3/11 South Dakota State @ Oklahoma State 2 pm
3/12 South Dakota State @ Oklahoma State 1 pm
3/17 * South Dakota State @ Omaha 4 pm
3/18 * South Dakota State @ Omaha 2 pm
3/19 * South Dakota State @ Omaha 12 pm
3/22 South Dakota State @ Mount Marty 3 pm
3/24 * South Dakota State @ Oral Roberts 6:30 pm
3/25 * South Dakota State @ Oral Roberts 2 pm
3/26 * South Dakota State @ Oral Roberts 1 pm
3/29 Dakota Wesleyan @ South Dakota State 3 pm
3/31 * Fort Wayne @ South Dakota State 3 pm
4/1 * Fort Wayne @ South Dakota State 1 pm
4/2 * Fort Wayne @ South Dakota State 1 pm
4/4 South Dakota State @ Iowa 4 pm
4/5 South Dakota State @ Iowa 3 pm
4/7 * South Dakota State @ North Dakota State 6:30 pm
4/8 * South Dakota State @ North Dakota State 1 pm
4/9 * South Dakota State @ North Dakota State 1 pm
4/11 South Dakota State @ Creighton
4/14 * South Dakota State @ Western Illinois
4/15 * South Dakota State @ Western Illinois DH
4/18 South Dakota State @ Minnesota 6 pm
4/21 * Oral Roberts @ South Dakota State 3 pm
4/22 * Oral Roberts @ South Dakota State 1 pm
4/23 * Oral Roberts @ South Dakota State 1 pm
4/25 Dakota State @ South Dakota State 3 pm
4/26 Creighton @ South Dakota State 3 pm
4/28 * North Dakota State @ South Dakota State 3 pm
4/29 * North Dakota State @ South Dakota State 1 pm
4/30 * North Dakota State @ South Dakota State 1 pm
5/5 * Western Illinois @ South Dakota State 3 pm
5/6 * Western Illinois @ South Dakota State 1 pm
5/7 * Western Illinois @ South Dakota State 1 pm
5/12 * South Dakota State @ Fort Wayne 3 pm
5/13 * South Dakota State @ Fort Wayne 2 pm
5/14 * South Dakota State @ Fort Wayne 1 pm
5/18 * Omaha @ South Dakota State 3 pm
5/19 * Omaha @ South Dakota State 3 pm
5/20 * Omaha @ South Dakota State 1 pm

 

About The Author Phil Stanton