2/17 Washington State @ Sacramento State 6 pm
2/18 Washington State @ Sacramento State 6 pm
2/19 Washington State @ Sacramento State 2 pm
2/20 Washington State @ Sacramento State 6 pm
2/23 Northern Kentucky @ Sacramento State 6 pm
2/24 Northern Kentucky @ Sacramento State 6 pm
2/25 Northern Kentucky @ Sacramento State 2 pm
2/26 Northern Kentucky @ Sacramento State 1 pm
3/2 Sacramento State @ Washington 6 pm
3/3 Sacramento State @ Washington 6 pm
3/4 Sacramento State @ Washington 2 pm
3/5 Sacramento State @ Washington 1 pm
3/9 Penn State @ Sacramento State 6 pm
3/10 Penn State @ Sacramento State 6 pm
3/11 Penn State @ Sacramento State 1 pm
3/14 Sacramento State @ Nevada 2 pm
3/17 Minnesota @ Sacramento State 6 pm
3/18 Minnesota @ Sacramento State 2 pm
3/19 Minnesota @ Sacramento State 1 pm
3/22 Sacramento State @ Wichita State 6 pm
3/24 * Sacramento State @ Northern Colorado 3 pm
3/25 * Sacramento State @ Northern Colorado 12 pm
3/26 * Sacramento State @ Northern Colorado 12 pm
3/28 Pacific @ Sacramento State 6 pm
3/30 * Sacramento State @ Utah Valley 6 pm
3/31 * Sacramento State @ Utah Valley 6 pm
4/1 * Sacramento State @ Utah Valley 12 pm
4/4 Sacramento State @ UC Davis 2:30 pm
4/5 Fresno State @ Sacramento State 6 pm
4/7 * Grand Canyon @ Sacramento State 6 pm
4/8 * Grand Canyon @ Sacramento State 6 pm
4/9 * Grand Canyon @ Sacramento State 12 pm
4/11 UC Davis @ Sacramento State 6 pm
4/13 * New Mexico State @ Sacramento State 6 pm
4/14 * New Mexico State @ Sacramento State 6 pm
4/15 * New Mexico State @ Sacramento State 12 pm
4/17 San Francisco @ Sacramento State 6 pm
4/18 Sacramento State @ San Francisco 3 pm
4/21 * Sacramento State @ Seattle 5 pm
4/22 * Sacramento State @ Seattle 2 pm
4/23 * Sacramento State @ Seattle 12 pm
4/25 Sacramento State @ Pacific 6 pm
4/28 * Sacramento State @ CSU Bakersfield 6 pm
4/29 * Sacramento State @ CSU Bakersfield 6 pm
4/30 * Sacramento State @ CSU Bakersfield 12 pm
5/2 Nevada @ Sacramento State 6 pm
5/5 * Sacramento State @ Chicago State 6 pm
5/6 * Sacramento State @ Chicago State 3 pm
5/7 * Sacramento State @ Chicago State 12 pm
5/9 Sacramento State @ Fresno State 6 pm
5/12 Sacramento State @ San Diego 6 pm
5/13 Sacramento State @ San Diego 6 pm
5/14 Sacramento State @ San Diego 1 pm
5/18 * UT Rio Grande Valley @ Sacramento State 6 pm
5/19 * UT Rio Grande Valley @ Sacramento State 6 pm
5/20 * UT Rio Grande Valley @ Sacramento State 12 pm

 

About The Author Phil Stanton