2/17 Illinois vs. Milwaukee (Beaumont, Texas) 2 pm
2/18 Illinois vs. Milwaukee (Beaumont, Texas) 12 pm
2/18 Illinois @ Lamar 4 pm
2/19 Illinois @ Lamar 10 am
2/24 Illinois vs. tba (Nashville, Tenn.)
2/25 Illinois vs. tba (Nashville, Tenn.)
2/26 Illinois vs. tba (Nashville, Tenn.)
3/3 Illinois @ Florida Atlantic
3/4 Illinois @ Florida Atlantic
3/5 Illinois @ Florida Atlantic
3/10 Illinois @ Coastal Carolina
3/11 Illinois @ Coastal Carolina
3/12 Illinois @ Coastal Carolina
3/14 Northern Illinois @ Illinois 4 pm
3/17 Toledo @ Illinois 3:30 pm
3/18 Southern Illinois @ Illinois 2:30 pm
3/19 Toledo @ Illinois 11 am
3/19 Southern Illinois @ Illinois 2:30 pm
3/21 Illinois State @ Illinois 4 pm
3/24 * Michigan State @ Illinois 6 pm
3/25 * Michigan State @ Illinois 1 pm
3/26 * Michigan State @ Illinois 1 pm
3/28 Bradley @ Illinois 6 pm
3/31 Indiana State @ Illinois 6 pm
4/1 Indiana State @ Illinois 3 pm
4/2 Indiana State @ Illinois 1 pm
4/4 Illinois vs. Missouri
4/7 * Illinois @ Michigan 4 pm
4/8 * Illinois @ Michigan 2 pm
4/9 * Illinois @ Michigan 1 pm
4/11 Illinois @ Illinois State
4/14 * Northwestern @ Illinois 6 pm
4/15 * Northwestern @ Illinois 3 pm
4/16 * Northwestern @ Illinois 1 pm
4/21 * Illinois @ Purdue 6 pm
4/22 * Illinois @ Purdue 2 pm
4/23 * Illinois @ Purdue 1 pm
4/25 Illinois @ Bradley
4/28 * Illinois @ Minnesota 6:30 pm
4/29 * Illinois @ Minnesota 2 pm
5/2 Illinois @ Southern Illinois 6 pm
5/5 * Maryland @ Illinois 6 pm
5/6 * Maryland @ Illinois 3 pm
5/7 * Maryland @ Illinois 1 pm
5/12 * Illinois @ Rutgers 3 pm
5/13 * Illinois @ Rutgers 1 pm
5/14 * Illinois @ Rutgers
5/18 * Iowa @ Illinois 6 pm
5/19 * Iowa @ Illinois 6 pm
5/20 * Iowa @ Illinois 1 pm

 

About The Author Phil Stanton