2/17 Portland @ CSUN 2 pm
2/18 Portland @ CSUN DH 10 am
2/19 Portland @ CSUN 12 pm
2/21 CSUN @ Pepperdine 2 pm
2/24 Towson @ CSUN 2 pm
2/25 Towson @ CSUN DH 10 am
2/26 Towson @ CSUN 12 pm
2/28 UCLA @ CSUN 2 pm
3/3 CSUN @ Vanderbilt 4 pm
3/4 CSUN @ Vanderbilt 4 pm
3/5 CSUN @ Vanderbilt 1 pm
3/7 CSUN @ UCLA 6 pm
3/8 Holy Cross @ CSUN 2 pm
3/10 Purdue @ CSUN 2 pm
3/11 Purdue @ CSUN 1 pm
3/12 Purdue @ CSUN 1 pm
3/17 Saint Mary’s @ CSUN 2 pm
3/18 Saint Mary’s @ CSUN 1 pm
3/19 Saint Mary’s @ CSUN 1 pm
3/21 CSUN @ Loyola Marymount 6 pm
3/24 CSUN @ Washington State 4 pm
3/25 CSUN @ Washington State 2 pm
3/26 CSUN @ Washington State 2 pm
3/27 CSUN @ Washington State 12 pm
3/31 * CSUN @ UC Davis 2:30 pm
4/1 * CSUN @ UC Davis 1 pm
4/2 * CSUN @ UC Davis 1 pm
4/4 Pepperdine @ CSUN 3 pm
4/7 * UCSB @ CSUN 3 pm
4/8 * UCSB @ CSUN 1 pm
4/9 * UCSB @ CSUN 1 pm
4/11 CSUN @ CSU Bakersfield 6 pm
4/13 * CSUN @ Long Beach State 6 pm
4/14 * CSUN @ Long Beach State 6 pm
4/15 * CSUN @ Long Beach State 2 pm
4/21 * UC Riverside @ CSUN 3 pm
4/22 * UC Riverside @ CSUN 1 pm
4/23 * UC Riverside @ CSUN 1 pm
4/25 Loyola Marymount @ CSUN 3 pm
4/28 * Hawaii @ CSUN 3 pm
4/29 * Hawaii @ CSUN 1 pm
4/30 * Hawaii @ CSUN 1 pm
5/5 * CSUN @ UC Irvine 6:30 pm
5/6 * CSUN @ UC Irvine 2 pm
5/7 * CSUN @ UC Irvine 1 pm
5/9 CSU Bakersfield @ CSUN 3 pm
5/12 * CSUN @ Cal Poly 6 pm
5/13 * CSUN @ Cal Poly 6 pm
5/14 * CSUN @ Cal Poly 1 pm
5/19 * Cal State Fullerton @ CSUN 3 pm
5/20 * Cal State Fullerton @ CSUN 1 pm
5/21 * Cal State Fullerton @ CSUN 1 pm

 

About The Author Phil Stanton